instagram twitter tbb logo
Menüyü Görüntüle

FAYDALI LİNKLER

Adalet Bakanlığı:
http://www.adalet.gov.tr/

Ankara Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi:
http://kasaum.ankara.edu.tr/

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları: 
http://www.inhak-bb.adalet.gov.tr/aihm/aihmtk1.htm

Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu:
http://www.avrupa.info.tr/DelegasyonPortal.html

Başbakanlık: 
http://www.basbakanlik.gov.tr/Forms/pMain.aspx

Cumhurbaşkanlığı:
http://www.tccb.gov.tr/

Danıştay:
http://www.danistay.gov.tr/

Dışişleri Bakanlığı Türkiye'de İnsan Hakları Sayfası: 
http://www.mfa.gov.tr/turkiye_de-insan-haklari.tr.mfa

Jandarma İnsan Hakları İhlallerini İnceleme ve Değerlendirme Merkezi: 
http://www.jandarma.gov.tr/jihidem/ana_sayfa.htm

Resmi Gazete: 
http://rega.basbakanlik.gov.tr/

TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu: 
http://www.tbmm.gov.tr/komisyon/insanhaklari/index.htm

TODAİE İnsan Hakları Araştırma ve Derleme Merkezi: 
http://www.todaie.gov.tr/v1/ihadm.php?Baslik=39

Türk Avukatların AİHS Konusunda Aşamalı Eğitimleri Projesi (2006-2008): 
http://www.barobirlik.org.tr/ihep/belgeler/dersnotlari/index.aspx

Türkiye Büyük Millet Meclisi: 
http://www.tbmm.gov.tr/

Uluslararası Af Örgütü-Amnesty International-Turkey:
http://www.amnesty.org.tr/ai/

Yargıtay: 
http://www.yargitay.gov.tr/

ULUSLARARASI LİNKLER:

African Commission on Human and Peoples' Rights:
http://www.achpr.org/index.html

Avrupa Birliği Konseyi: 
http://www.consilium.europa.eu/cms3_fo/index.asp

Avrupa Birliği Kurumları: 
http://europa.eu/

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT):
http://www.osce.org/

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi:
http://www.echr.coe.int/echr

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Duruşmaları: 
http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Press/Multimedia/ Webcasts+of+public+hearings/latestwebcastEN.htm

Avrupa Komisyonu: 
http://ec.europa.eu/

Avrupa Konseyi:
http://www.coe.int/

Avrupa Parlamentosu: 
http://www.europarl.europa.eu/

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi: 
http://www.coe.int/t/cm/home_en.asp

Avrupa Topluluğu Adalet Divanı:
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo1_6308/

Birleşmiş Milletler:
http://www.un.org/

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği: 
http://www.ohchr.org/EN/HRbodies/Pages/HumanRightsBodies.aspx

Council of Europe Commissioner for Human Rights: 
http://www.coe.int/t/commissioner/default_en.asp

International Criminal Tribunal for Rwanda: 
http://www.ictr.org/

International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia: 
http://www.icty.org/

UN High Commissioner for Refugees:
http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/home

Uluslararası Adalet Divanı: 
http://www.icj-cij.org/

Uluslararası Ceza Mahkemesi: 
http://www.icc-cpi.int/