instagram twitter tbb logo
Menüyü Görüntüle

BELGELER

Türkiye Barolar Birliği İnsan Hakları Merkezi Yürütme Kurulu Belgeleri
Soma Davasında "Segbis" Kullanımı Kararı Hakkında İnsan Hakları Merkezi'nin Görüşü
Kuddusi Okkır
Soma Maden Faciası Raporu
Türk Yasaları
Türkiye Cumhuriyeti 1982 Anayasası
TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Kanunu
Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı Hakkında Kanun
Başbakanlık İl ve İlçe İnsan Hakları Kurullarının Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik
Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun
Uluslararası Belgeler
a) Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve ilgili belgeler
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Ek Protokolleri
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İç Tüzüğü
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Başvurusu için  Matbu Başvuru Formu
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Başvurusu için Matbu Yetki Belgesi
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne Başvurmak İsteyenler İçin Belgeler
b) Öteki uluslararası belgeler
Açıklamalı İnsan Hakları Evrensel Bildirisi - Av. Prof. Dr. Rona AYBAY
1966 İkiz Sözleşmeler
Kişisel ve Siyasal Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme

Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme
Çocuk Haklarına Dair Sözleşme
Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi
İşkence ve Diğer Zalimane, Gayri İnsani veya Küçültücü Muamele veya Cezaya Karşı Sözleşme
Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesine Dair Sözleşme
Kadınların Siyasal Haklarına Dair Sözleşme
Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Sözleşme