TBB İNSAN HAKLARI MERKEZİ / YÜRÜTME KURULU ÜYELERİ


 

Yürütme Kurulu: Koordinatör, Başkan, Bilim-Danışma Kurulu Temsilcisi ile TBB Yönetim Kurulunun Bilim-Danışma Kurulunun önerilerini dikkate alarak insan hakları konusunda çalışma ve etkinlikleri ile tanınan hukukçular arasından seçeceği iki akademisyen ve beş avukat üyeden ve ayrıca başkanın atayacağı iki üye olmak üzere toplam onbir üyeden oluşur.’’ (Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu’nun 01.12.2013 tarih ve 201300018 nolu toplantısında alınan karar ile değiştirilmiştir.)

Yürütme Kurulu Üyeleri

 • 1.      Av. İzzet Varan – TBB Yönetim Kurulu Koordinatör Üyesi

  2.      Av. Mustafa Kemal Karahan – Genel Sekreter

  3.      Av. Hüseyin Erkenci

  4.      Prof. Dr. Durmuş Tezcan

  5.      Av. Uğur Altun

  6.      Av. Nuriye Kadan

  7.      Av. Aslıhan Özdemir

  8.      Av. Münci Özmen

  9.      Av. Gonca Özmumcu

  10.   Yrd. Doç.Dr. Ozan Ergül

  11.   Doç.Dr. Fahri Gökçen Taner