YAYINLAR


 • 1) İnsan Hakları ve Güvenlik: Uluslararası Toplantı (2001)
  2) Anayasa Reformları ve Avrupa Anayasası: Uluslararası Toplantı (2002)
  3) Dernekler Yasası Taslağı (2003)
  4) İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ve Adli Yargı: Sempozyum (2004)
  5) İnsan Hakları Uluslararası Sözleşmelerinin İç Hukukta Doğrudan Uygulanması (2004)
  6) Bir Adli Organ Olarak Savcılık (2006)
  7) Açıklamalı İnsan Hakları Evrensel Bildirisi (2006)
  8) Karikatürlerle İnsan Hakları – İnsan Hakları (2006)
  9) Bürokrasi ve İnsan Hakları: Açıkoturum (2007)
  10)Karikatürlerle İnsan Hakları - Yargı (2007)
  11) İnfaz Hukuku ve Özel Durumdaki Hükümlüler: Sempozyum (2008)
  12) Karikatürlerle İnsan Hakları – Evrensel Bildirinin 60. Yılı (2008)
  13) Karikatürlerle İnsan Hakları – Çocuk Hakları (2009)
  14) Tutuklama Raporu(2010)
  15) Karikatürlerle İnsan Hakları – Tutuklu ve Hükümlü Hakları (2010)
  16) Çoğulcu Demokrasi, Çoğunlukçu Demokrasi İkilemi ve İnsan Hakları: Toplantı (2011)
  17) Özel Yetkili Mahkemeler – Panel (2011)
  18) Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru – Panel (2011)