TBB İNSAN HAKLARI MERKEZİ / BİLİM DANIŞMA KURULU ÜYELERİ


 

İnsan Hakları alanında çalışma ve etkinlikleri ile tanınan kişiler arasından Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunca seçilen en az 25 kişiden oluşur. Görev süresi atamayı yapan Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunun çalışma süresi ile sınırlıdır. Bilim-Danışma Kurulu, Başkanın çağrısı üzerine en az 3 ayda bir olağan toplantı yapar. Mazereti olmaksızın üst üste 3 kez toplantıya katılmayan üyenin üyeliği kendiliğinden düşer. Kurul üyeliğinin herhangi bir nedenle bu süre dolmadan boşalması halinde yeni seçilen üye ayrılan üyenin görev süresini tamamlar. (Türkiye Barolar Birliği İnsan Hakları Merkezi Yönetmeliği, madde 11)

Bilim Danışma Kurulu Üyeleri

 

Güncellenmektedir...