TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ ÇALIŞMA GRUBU

1. Av. Nuriye KADAN Çalışma Grubu Başkanı İzmir
2. Av. Gülce MUTOĞLU KILAVUZ Çalışma Grubu Üyesi İzmir
3. Av. Hülya CANBULAT Çalışma Grubu Üyesi İstanbul
4. Av. Buket VURGEÇ Çalışma Grubu Üyesi İzmir
5. Av. Derya DEMİR Çalışma Grubu Üyesi Mersin
6. Av.Saide EKMEN Çalışma Grubu Üyesi Ankara
7. Av. Ezgi CANKURT Çalışma Grubu Üyesi Edirne
8. Dr. Öğr.Üyesi Altın Aslı ŞİMŞEK ÖNER Çalışma Grubu Üyesi Ankara

TOPLANTI TUTANAKLARI


- 30.09.2017 TOPLANTI TUTANAĞI
- 30.09.2017 GÜNDEM

© 2017 Türkiye Barolar Birliği Çocuk Hakları Merkezi | insanhaklari.barobirlik.org.tr | Tasarım : TBB Bilgi İşlem