TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ ÇALIŞMA GRUBU

1. Dr. Fahri Gökçen Taner Çalışma Grubu Başkanı  
2. Av. Velat Alan Çalışma Grubu Üyesi Diyarbakır
3. Av. Serpil Özdemir Çalışma Grubu Üyesi Gaziantep
4. Av. Cem Yarım Çalışma Grubu Üyesi Kırklareli
5. Av. Mesur Gerez Çalışma Grubu Üyesi Şırnak

TOPLANTI TUTANAKLARI

-

© 2017 Türkiye Barolar Birliği Çocuk Hakları Merkezi | insanhaklari.barobirlik.org.tr | Tasarım : TBB Bilgi İşlem