TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ ÇALIŞMA GRUBU

     
Av. Velat Alan Çalışma Grubu Üyesi Diyarbakır
Av. Serpil Özdemir Çalışma Grubu Üyesi Gaziantep
Av. Cem Yarım Çalışma Grubu Üyesi Kırklareli
Av. Mesur Gerez Çalışma Grubu Üyesi Şırnak

TOPLANTI TUTANAKLARI

-

© 2017 Türkiye Barolar Birliği Çocuk Hakları Merkezi | insanhaklari.barobirlik.org.tr | Tasarım : TBB Bilgi İşlem