MÜLKİYET HAKLARI ÇALIŞMA GRUBU

1. Av. Münci Özmen Çalışma Grubu Başkanı Ankara
2. Doç.Dr. Artuk Ardıçoğlu Çalışma Grubu Üyesi Ankara Üni. Hukuk Fakültesi
3. Av. Enver Aksakal Çalışma Grubu Üyesi İstanbul
4. Av. Dr. Gülnur Erdoğan Çalışma Grubu Üyesi İzmir
5. Av. Mustafa Kemal Baran Çalışma Grubu Üyesi Ankara
6. Av.Kadir Can Özel Çalışma Grubu Üyesi İzmir
7.Prof. Dr. Korkut KANADOĞLU Çalışma Grubu Üyesi İstanbul

TOPLANTI TUTANAKLARI

-

© 2017 Türkiye Barolar Birliği Çocuk Hakları Merkezi | insanhaklari.barobirlik.org.tr | Tasarım : TBB Bilgi İşlem