KİTAPLAR

1) İnsan Hakları ve Güvenlik: Uluslararası Toplantı (2001)
2) Anayasa Reformları ve Avrupa Anayasası: Uluslararası Toplantı (2002)
3) Dernekler Yasası Taslağı (2003)
4) İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ve Adli Yargı: Sempozyum (2004)
5) İnsan Hakları Uluslararası Sözleşmelerinin İç Hukukta Doğrudan Uygulanması (2004)
6) Bir Adli Organ Olarak Savcılık (2006)
7) Açıklamalı İnsan Hakları Evrensel Bildirisi (2006)
8) Karikatürlerle İnsan Hakları – İnsan Hakları (2006)
9) Bürokrasi ve İnsan Hakları: Açıkoturum (2007)
10)Karikatürlerle İnsan Hakları - Yargı (2007)
11) İnfaz Hukuku ve Özel Durumdaki Hükümlüler: Sempozyum (2008)
12) Karikatürlerle İnsan Hakları – Evrensel Bildirinin 60. Yılı (2008)
13) Karikatürlerle İnsan Hakları – Çocuk Hakları (2009)
14) Tutuklama Raporu(2010)
15) Karikatürlerle İnsan Hakları – Tutuklu ve Hükümlü Hakları (2010)
16) Çoğulcu Demokrasi, Çoğunlukçu Demokrasi İkilemi ve İnsan Hakları: Toplantı (2011)
17) Özel Yetkili Mahkemeler – Panel (2011)
18) Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru – Panel (2011)

© 2017 Türkiye Barolar Birliği Çocuk Hakları Merkezi | insanhaklari.barobirlik.org.tr | Tasarım : TBB Bilgi İşlem