İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA GRUBU

1. Prof. Dr. Durmuş Tezcan Çalışma Grubu Başkanı  
2. Av. Rifat Çulha Çalışma Grubu Üyesi Edirne
3. Av. Fahrettin Demirağ Çalışma Grubu Üyesi Ankara
4. Av. Dr. Salih Oktar Çalışma Grubu Üyesi İstanbul
5. Yrd. Doç. Dr. Bilge Erson Asar Çalışma Grubu Üyesi İstanbul
6. Dr. Öğr. Üyesi Ceren Yıldız Çalışma Grubu Üyesi İstanbul

TOPLANTI TUTANAKLARI

- TBB İFADE ÖZGÜRLÜ̈ĞÜ GRUBU 1. TOPLANTI TUTANAĞI

© 2017 Türkiye Barolar Birliği Çocuk Hakları Merkezi | insanhaklari.barobirlik.org.tr | Tasarım : TBB Bilgi İşlem