ENGELLİ HAKLARI ÇALIŞMA GRUBU

1. Av. Gonca ÖZMUMCU Çalışma Grubu Başkanı Kütahya
2. Av. Güven Kışlalı Çalışma Grubu Üyesi Ankara
3. Av. Şerif Ali MUTLU Çalışma Grubu Üyesi Ankara
4. Av. İrem SAKALLIOĞLU GÜLER Çalışma Grubu Üyesi Ankara
5. Av. Cemal DONAT Çalışma Grubu Üyesi İstanbul
6. Av.Deniz HALLAÇ Çalışma Grubu Üyesi İzmir
7. Av. Müge ÖZATA Çalışma Grubu Üyesi İzmir
8. Av. Murat DENİZ Çalışma Grubu Üyesi Gaziantep

TOPLANTI TUTANAKLARI

- 2017.09.23 Engelli Hakları Çalışma Grubu Toplantı Tutanağı
- 2017.01.15 Engelli Hakları Çalışma Grubu Toplantı Tutanağı

© 2017 Türkiye Barolar Birliği Çocuk Hakları Merkezi | insanhaklari.barobirlik.org.tr | Tasarım : TBB Bilgi İşlem