BİLİM DANIŞMA KURULU

1. Prof.Dr. Erzan Erzurumluoğlu

2. Prof.Dr.Ahmet Kılıçoğlu

3. Prof.Dr.Şebnem Akipek Öcal

4. Prof.Dr.Fazıl Sağlam

5. Prof.Dr.Mustafa Ruhan Erdem

6. Prof.Dr.Tayfun Akgüner

7. Prof.Dr.Korkut Kanadoğlu

8. Prof.Dr.Timur Demirbaş

9. Prof.Dr. Sibel İnceoğlu
10. Prof.Dr.Fatma Dilek Gözütok

11. Doç.Dr. Eylem Aksoy

12. Doç. Dr. Devrim Aydın

13. Doç.Dr.Elvin Evrim Dalkılıç

14. Yrd.Doç.Dr.Engin Ünsal

15. Yrd.Doç.Dr. İlker Erdem Mutlu

16. Yrd. Doç. Dr. Rıfat Murat Önok

17. Yrd. Doç. Dr. Ali Ersoy Kontacı

18. Dr.Neva Övünç Öztürk

19. Araş.Gör. Selahattin Samet Bilge

20. Av.Fuat Necati Öncel

21. Av.Atilla Sav

22. Av. Aslıhan Özdemir

23. Av. Mehdi Bektaş

24. Av.Berat Sancar Yücel

25. Yaşar Seyman

© 2017 Türkiye Barolar Birliği Çocuk Hakları Merkezi | insanhaklari.barobirlik.org.tr | Tasarım : TBB Bilgi İşlem