BİLİM DANIŞMA KURULU

1. Prof.Dr. Erzan Erzurumluoğlu

2. Prof.Dr.Ahmet Kılıçoğlu

3. Prof.Dr.Şebnem Akipek Öcal

4. Prof.Dr.Fazıl Sağlam

5. Prof.Dr.Mustafa Ruhan Erdem

6. Prof.Dr.Tayfun Akgüner

7. Prof.Dr.Korkut Kanadoğlu

8. Prof.Dr.Timur Demirbaş

9. Doç.Dr. Eylem Aksoy

10. Doç. Dr. Devrim Aydın

11. Yrd.Doç.Dr.Engin Ünsal

12. Yrd.Doç.Dr. Elif Küzeci

13. Yrd.Doç.Dr. İlker Erdem Mutlu

14. Yrd. Doç. Dr. Rıfat Murat Önok

15. Yrd. Doç. Dr. Ali Ersoy Kontacı

16. Dr. Fahri Gökçen Taner

17. Av.Dr. Ali Pehlivan

18. Araş.Gör. Selahattin Samet Bilge

19. Av.Fuat Necati Öncel

20. Av.Atilla Sav

21. Av. Aslıhan Özdemir

22. Av. Mehdi Bektaş

23. Yaşar Seyman

© 2017 Türkiye Barolar Birliği Çocuk Hakları Merkezi | insanhaklari.barobirlik.org.tr | Tasarım : TBB Bilgi İşlem