BİLİM DANIŞMA KURULU

1. Prof.Dr. Erzan Erzurumluoğlu

2. Prof.Dr.Ahmet Kılıçoğlu

3. Prof.Dr.Şebnem Akipek Öcal

4. Prof.Dr.Fazıl Sağlam

5. Prof.Dr.Mustafa Ruhan Erdem

6. Prof.Dr.Tayfun Akgüner

7. Prof.Dr.Korkut Kanadoğlu

8. Prof.Dr.Timur Demirbaş

9. Prof.Dr.Fatma Dilek Gözütok

10. Doç.Dr. E.Eylem Aksoy Retornaz

11. Doç. Dr. Devrim Aydın

12. Yrd.Doç.Dr.Elvin Evrim Dalkılıç

13. Yrd.Doç.Dr.Engin Ünsal

14. Yrd.Doç.Dr. İlker Erdem Mutlu

15. Yrd. Doç. Dr. Rıfat Murat Önok

16. Yrd. Doç. Dr. Ali Ersoy Kontacı

17. Dr.Neva Övünç Öztürk

18. Araş.Gör. Selahattin Samet Bilge

19. Av.Atilla Sav

20. Av. Aslıhan Özdemir

21. Av. Mehdi Bektaş

22. Av.Berat Sancar Yücel

23. Yaşar Seyman

© 2017 Türkiye Barolar Birliği Çocuk Hakları Merkezi | insanhaklari.barobirlik.org.tr | Tasarım : TBB Bilgi İşlem