BİLİM DANIŞMA KURULU

1. Prof.Dr. Erzan Erzurumluoğlu

2. Prof.Dr.Ahmet Kılıçoğlu

3. Prof.Dr.Şebnem Akipek Öcal

4. Prof.Dr.Tayfun Akgüner

5. Prof.Dr.Timur Demirbaş

6. Prof.Dr.Fatma Dilek Gözütok

7. Doç.Dr. Eylem Aksoy Retornaz

8. Doç.Dr.Elvin Evrim Dalkılıç

9. Yrd.Doç.Dr.Engin Ünsal

10. Yrd.Doç.Dr. İlker Erdem Mutlu

11. Yrd. Doç. Dr. Rıfat Murat Önok

12. Yrd. Doç. Dr. Ali Ersoy Kontacı

13. Dr. Neva Övünç Öztürk

14. Araş.Gör. Selahattin Samet Bilge

15. Av. Aslıhan Özdemir

16. Av. Mehdi Bektaş

17. Av.Berat Sancar Yücel

18. Yaşar Seyman

 

© 2017 Türkiye Barolar Birliği Çocuk Hakları Merkezi | insanhaklari.barobirlik.org.tr | Tasarım : TBB Bilgi İşlem