BİLİM DANIŞMA KURULU

1. Prof.Dr. Erzan Erzurumluoğlu

2. Prof.Dr.Ahmet Kılıçoğlu

3. Prof.Dr.Şebnem Akipek Öcal

4. Prof.Dr.Mustafa Ruhan Erdem

5. Prof.Dr.Tayfun Akgüner

6. Prof.Dr.Timur Demirbaş

7. Prof.Dr.Fatma Dilek Gözütok

8. Doç.Dr. Eylem Aksoy Retornaz

9 Doç.Dr.Elvin Evrim Dalkılıç

10. Yrd.Doç.Dr.Engin Ünsal

11. Yrd.Doç.Dr. İlker Erdem Mutlu

12. Yrd. Doç. Dr. Rıfat Murat Önok

13. Yrd. Doç. Dr. Ali Ersoy Kontacı

14. Dr. Neva Övünç Öztürk

15. Araş.Gör. Selahattin Samet Bilge

16. Av. Aslıhan Özdemir

17. Av. Mehdi Bektaş

18. Av.Berat Sancar Yücel

19. Yaşar Seyman

 

© 2017 Türkiye Barolar Birliği Çocuk Hakları Merkezi | insanhaklari.barobirlik.org.tr | Tasarım : TBB Bilgi İşlem